Malwina
Puchalska-Kamińska
 

Psycholożka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Prowadzi badania dotyczące zaangażowania i poczucia sensu pracy. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej. Współzałożycielka Job Crafting Polska – organizacji promującej takie wartości w pracy, jak autonomia, odpowiedzialność i poczucie sensu pracy. Prowadzi szkolenia dla liderów i pracowników HR na temat budowania kultury zaangażowania w organizacji. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy naukowej z zakresu zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników. Współautorka (wraz z Agnieszką Łądką-Barańską) książki Job crafting. Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy (Wolters Kluwer).
 

Sprawdź w programie