Magdalena
Dietrich

Psycholożka, psychoterapeutka, trenerka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS, Studium Terapii Uzależnień, czteroletnią szkołę psychoterapii oraz dodatkowe kursy przygotowujące do pracy terapeutycznej i szkoleniowej. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując z ośrodkami terapii uzależnień, świetlicami socjoterapeutycznymi, Strefą Młodzieży Uniwersytetu SWPS, szkołami, organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodzieżą, ośrodkami interwencji kryzysowej, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.
Tworzy programy treningów, warsztatów i szkoleń z zakresu umiejętności miękkich (takich jak komunikacja, asertywność, współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem) oraz profilaktyki uzależnień, przemocy i dyskryminacji. Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Mierz Wysoko, prowadziła zajęcia dla grupy dzieci przebywających na ulicach jednej z warszawskich dzielnic oraz konsultacje psychologiczne w klubie młodzieżowym. Pracowała także na oddziale dziennym psychiatrycznym w Gdańskim Centrum Zdrowia, gdzie prowadziła psychoterapię grupową oraz psychoterapię rodzin na oddziale młodzieżowym. Jest założycielką Centrum Psychoterapii i Rozwoju Ku Sobie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków i osób dorosłych oraz rodzin. Od 2016 wykładowczyni Uniwersytetu SWPS.
 

Sprawdź w programie